Close

13.11.2017

PROVOZNÍ ŘÁD KYNOLOGICKÉ HALY BOUDA – Praha – Zbraslav

Hala Bouda (dále jen hala) je určená pro výcvik psů a pořádání kynologických i jiných akcí. V případě chování, které je v rozporu s tímto provozním řádem, je provozovatel haly nebo organizátor akce oprávněn vykázat dotyčného z haly. Po vstupu do areálu haly je každý povinen řídit se tímto provozním řádem:

 • v prostorách haly je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm
 • každý je povinen udržovat v prostorách areálu pořádek a chovat se tak, aby svým chováním a jednáním nezpůsobil škody na budově a jejím vybavení
 • případné úrazy a škody na budově i vybavení haly je organizátor akce nebo nájemce povinen oznámit majitelkám haly
 • vstup na cvičiště je dovolen zdravým psům, kteří nejeví známky nemoci a jsou řádně naočkováni
 • vstup je povolen pouze v čisté obuvi
 • zákaz používání obuvi, která by mohla poškodit cvičební plochu (kopačky, boty s hřeby apod.)
 • nájemce je po skončení pronájmu povinen uložit překážky či jiná, použitá vybavení vždy na určené místo
 • před vchodem do haly musí být psi vyvenčení
 • pokud se pes vyvenčí je jeho majitel povinen dané místo očistit (exkrementy vzít do sáčku a vyhodit do tomu určené nádoby mimo halu) a zastříkat přípravkem (voda + ocet k neutralizaci pachu) v rozprašující láhvi, která je v hale uložena
 • každý majitel je povinen po svém psovi důsledně uklízet exkrementy také na dvoře a po celé ploše přilehlých ulic
 • zákaz uvazování psů k zařízení v hale či překážkám, psi musí být buď pod stálým dohledem majitele, nebo v kleci
 • majitel psa je za tohoto po vstupu do haly plně odpovědný. Volné pobíhání psů, vyjma výcviku, je zakázáno
 • za veškeré škody, úrazy (či úhyn) způsobené psem zodpovídá majitel psa a hradí je na své náklady
 • provozovatel neručí za odložené věci v hale a mimo ní. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků haly
 • zákaz střelby v hale i v jejím okolí
 • v hale a celém areálu je každý povinen zdržet se veškerých činností, které by byly v rozporu s právním řádem ČR
 • tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu a pořádku v hale i jejím okolí a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován
 • provozní řád haly platí přiměřeně i pro venkovní prostor před halou a přilehlého parkoviště
 • provozovatel přijímá objednávky na rezervace haly a vede jejich evidenci
 • provozní doba a poplatek za užívání haly a jejího vybavení je stanovena v rezervačním systému
 • v případě pronájmu tréninkové plochy je zrušení nutné 48 hod předem, jinak bude požadována plná úhrada za pronájem

 

PARKOVÁNÍ:

 1. Parkování ve dvoře – omezená kapacita. Pokud není brána odemčená, odemkněte si jí, v zámku je klíč zevnitř. Při odjezdu je třeba bránu zavřít a případně zamknout. Upozornění – brána je dost těžká, slabé dívky s ní mohou mít problém. Pokud se vám bránu nepodaří zavřít volejte na 724 218 699 nebo 727 718 724.
 2. Parkování na ulici – na obrázku je vyznačeno, kde je možné bez problémů parkovat.

Není dovoleno zajíždět dále, než k areálu Boudy. Prosíme návštěvníky, aby se otáčely ve dvoře nebo u dvora, ne až vzadu ve slepé ulici. V zadní části chodníku je přepadová povodňová nádrž, na kterou se NESMÍ vůbec najíždět, ani se na ní otáčet.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *